La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols us presenta la MaskCat un producte que les cambres de comerç de Catalunya posen a disposició de fabricants i distribuïdors una mascareta higiènica per ús massiu, dissenyada i produïda a Catalunya.

Les cambres de comerç de Catalunya posen a disposició de fabricants i distribuïdors una mascareta higiènica per ús massiu i s’ha creat com a barrera efectiva per evitar contagi via fluids, protegeix ulls, nas i boca, especialment davant actes reflexes. A causa de la baixa disponibilitat de plàstic al mercat, s’han dissenyat fins a quatre…