Fons Europeu de Desenvolupament Regional      Una manera de fer Europa

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE SANT FELIU DE GUIXOLS

 

Programa InnoCámaras

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols informa de la Convocatòria Pública d’ajudes per al desenvolupament de Plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 

Primer- Beneficiaris

Pimes i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

 

Segon- Objecte

Concessió d’ajuts per desenvolupar plans d’implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuïta) i Fase d’Implantació (subvencionada en un 40%).

 

Tercer- Convocatòria

El text complet d’aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. A més, pot consultar-se a través de la web: www.cambrastfeliu.com/comptetitivitat/Innocamaras

En aquesta direcció podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria la sol·licitud de participació.

 

Quart- Quantia

El pressupost màxim d’execució del programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 26.796 €, dins el marc del “Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020”.

Fase I: Cost màxim elegible de 1.200 €, prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç i finançat al 100% per FEDER (fase gratuïta per a l’empresa beneficiària).

Fase II: Cost màxim elegible de 7.000 € ( IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 40% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d’ajut per empresa de 2.800 €.

 

Cinquè- Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obre una cop transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria i finalitza el 31 d’octubre de 2018 a les 14:00h (o fins a esgotar pressupost).