EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que preveu l’article 2 de l’Ordre ICT/1074/2021 de 30 de setembre, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, actualitzat a data 1 de gener de 2021.

El termini d’exposició és de 30 dies de conformitat amb el que determina l’article 2 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, el qual finalitza el dia 22 de novembre de 2021.

En aplicació del que determina l’article 3.1 de l’anterior Decret, els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè executiu de la Cambra fins el dia 7 de desembre de 2021. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, sítia al Passeig del Mar, 40 (17220-Sant Feliu de Guíxols) o mitjançant correu electrònic signat digitalment tramés a info@cambrastfeliu.com.

Podeu trametre la vostra consulta de cens omplint el següent formulari:

Formulari consulta cens electoral 2021