Què és un certificat digital?

Es tracta d’un document en suport informàtic que garanteix la identitat del qui en disposa. És equivalent a un document d’identitat, llicència, passaport o targeta d’empresa, però en suport magnètic o en forma de targeta xip.

Per a què serveix?

Un certificat digital serveix per a identificar-se davant de tercers, i permet prendre precaucions en contra de la fàcil suplantació de la identitat a Internet.

En les comunicacions mitjançant xarxes telemàtiques, els certificats serveixen per a garantir:

L’autentificació de les parts: la identitat de l’emissor i del receptor de la informació

La integritat de la transacció: que el missatge no hagi estat manipulat pel camí

Confidencialitat: només emissor i receptor poden veure la informació

Irrefutabilitat: un cop acceptada la comunicació, aquesta no es pot refusar

A on es pot utilitzar?

Es pot utilitzar per fer tràmits davant d’Hisenda i la Generalitat

Com es pot sol·licitar?

Per demanar el certificat digital, cal omplir aquesta sol·licitud enllaç CAMERFIRMA i anar-lo a validar personalment a la Cambra de Comerç de Sant Feliu, al Passeig del Mar número 40