Els òrgans de Govern de la Cambra són:

El Ple:

Que és l’òrgan suprem de govern i representació i es compon de 20 membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l’activitat econòmica de la demarcació, i de 3 membres més escollits entre les propostes de les organitzacions empresarials.

GRUP:  1     CATEGORIA:  UNICA    Vocals:  1

Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua.

Extracció i producció de metalls, produccions metàl·liques, maquinària ai equips.

   PERLUM PERSIANAS Y PUERTAS SL

 

GRUP:  2     CATEGORIA:  UNICA     Vocals: 1

Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçats.

Indústries paper, arts gràfiques i suports enregistrats.

Indústries químiques, cautxú i plàstic.

Material de transport.

   DUCFORM SA

 

GRUP:  3     CATEGORIA:  UNICA     Vocals: 1

Fusta, suro i altres manufactures.

   MANUEL SERRA SA

 

GRUP:  4     CATEGORIA:  UNICA     Vocals: 1

Indústries alimentació, begudes i tabac.

   BDF NATURAL INGREDIENTS SL

 

GRUP:  5     CATEGORIA:  1     Vocals: 3

Construcció.

Preparació d’obres, construcció general d’immobles i obres enginyeria civil.

   MIRFER, S.A.

   JOAQUIM COMAS CORRIUS SL

   FIVALLER, SL

 

GRUP:  5     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Construcció.

Instal·lacions i acabaments d’edificis i obres.

   DIAN INSTAL.LACIONS, SL

GRUP:  6     CATEGORIA: 3     Vocals:  2

Comerç al detall no alimentació.

Comerç integrat i ambulant.

Altres reparacions

   FRANC SA

   MARBRES TOGI SL

 

GRUP:  7     CATEGORIA: 1     Vocals:  1

Hoteleria.

Hotels, càmpings i altres tipus d’allotjament de curta durada.

   HOTEL DE LA PLAYA SA

 

GRUP:  7     CATEGORIA: 2     Vocals:  2

Hoteleria.

Restaurants, menjadors col·lectius i   provisió de menjars preparats.

Establiments de begudes.

   HOTEL AROMAR SA

   RISSECH-COLLELL, SL

 

GRUP:  8     CATEGORIA: UNICA     Vocals:  1

Transport, emmagatzematge i comunicacions.

   TRANSPORTS AYACH, SL

 

GRUP:  9     CATEGORIA: UNICA     Vocals:  2

Mediació financera. Activitat immobiliària, lloguers; serveis personals.

   ADMINISTRACIONES RIDAURA, SL

   BANCO DE SABADELL SA

 

GRUP:  10     CATEGORIA: UNICA     Vocals:  2

Altres serveis dedicats a la venda.

   CLUB NAUTIC PORT D ARO

   MAF.C3., SL

Membres elegits per les organitzacions empresarials

Sr. Albert Sibils Ensesa

Sr. Carles Tesouro Cid

 

El Comitè executiu:

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

President

Sr. JOAN PUIG I VALLS

Vicepresident primer

Sr. JOAN CASAS PUIG

Vicepresident segon

Sr. EDUARD BOSCH DOMINGO

Tresorer

Sra. EULÀLIA MAS MASÓ

Vocals

Sr. PERE AYACH COSTA

Sr. ALBERT SIBILS ENSESA

Sr. OLGA VILÀ PRAT

Sr. EDUARD NEGRE RABASSEDAS

Secretària

Sra. SANDRA TARINAS VALL-LLOSERA