Els òrgans de Govern de la Cambra són:

El Ple:

Que és l’òrgan suprem de govern i representació i es compon de 13 membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l’activitat econòmica de la demarcació, 4 que representen les empreses d’aportació voluntària i de 2 membres més, escollits entre les propostes de les organitzacions empresarials.

MEMBRES ELEGITS PER SUFRAGI

GRUP:  1     CATEGORIA:  1    Vocals:  1

Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua
Extracció, producció de metalls, prod. metàl·lics, maq. i equips

–   PERLUM PERSIANAS Y PUERTAS SL: Eduard Negra Rabasedas

 

GRUP:  1     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat
Indústries de paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Indústria química, cautxú i plàstic
Material de transport
Indústries d’alimentació, begudes i tabac
Fusta i suro i altres manufactures

–   DUCFORM SA: Jordi Duch Torrent

 

GRUP:  2     CATEGORIA:  1     Vocals: 1

Preparació d’obres, construcció general d’immobles i d’obres d’enginyeria civil.

–   MASO 2014 SL: Martí Maso Ribas

 

GRUP:  2     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Instal·lacions i acabament d’edificis i obres.

–   CASAS MASGRAU SA: Joan Casas Puig

 

GRUP:  3     CATEGORIA:  1     Vocals: 1

Venda, manteniment i reparació de vehicles a motor. Comerç a l’engròs i intermediaris.

–   MAGATZEM FRIGORIFIC BUSQUETS SFG SL: Lali Mas Masó

 

GRUP:  3     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Comerç al detall alimentari. Comerç al detall no alimentari. Comerç integrat i ambulant. Altres reparacions.

–   LOREDANA REALI

GRUP:  4     CATEGORIA:  1     Vocals: 1

Serveis d’allotjament 

–   HOTEL DE LA PLAYA SA: Albert Sibils Ensesa

 

GRUP:  4     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Serveis de menjar i begudes

–   EUROFID SA: Salvador Giraut Cot

 

GRUP:  5     CATEGORIA: ÚNICA     Vocals: 1

Transports, emmagatzematge i comunicacions

–   TRANSPORTS AYACH SL: Pere Ayach Costa

 

GRUP:  6     CATEGORIA: 1     Vocals: 1

Mediació financera.

–   BANCO DE SABADELL SA: Joaquim Viñas Rodríguez

 

GRUP:  6     CATEGORIA: 2     Vocals: 2

Activitats immobiliàries, lloguers, serveis empresarials

–   IMMOBILIARIA COSTA GARBI SL: Emanuela Carmenati

–   EUROFIRMS ETT SL UNIPERSONAL: Josep Bosch Peracaula

 

GRUP:  7     CATEGORIA: ÚNICA     Vocals:  1

Altres serveis destinats a la venda 

–   CLUB NÀUTIC PORT D’ARO: Rafael Arau Agustí

 

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS  Vocals: 2

PIMEC-FOEG: Sra. Carme Hospital Poch

PIMEC-FOEG: Sr. Joan Mestres Coll

 

EMPRESES APORTACIÓ VOLUNTÀRIA  Vocals: 4

  • AMEBO FOOD MACHINERY S.L.: Eduard Bosch Domingo
  • MAF.C3 S.L.: Joan Puig Valls
  • AYACH LOGISTICA SL: Eduard Ayach Mateu
  • COVIARQ 2007 SLP: Olga Vila Prat

El Comitè Executiu

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està format per 8 membres.

President

Sr. PERE AYACH COSTA

Vicepresident primer

Sr. JOAN CASAS PUIG

Vicepresident segon

Sr. EDUARD BOSCH DOMINGO

Tresorer

Sra. LALI MAS MASÓ

Vocals

Sr. JOAN PUIG I VALLS

Sr. ALBERT SIBILS ENSESA

Sr. EDUARD AYACH MATEU

Sr. OLGA VILA PRAT

Secretària

Sra. SANDRA TARINAS VALL-LLOSERA