Els òrgans de Govern de la Cambra són:

El Ple:

Que és l’òrgan suprem de govern i representació i es compon de 13membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l’activitat econòmica de la demarcació, 4 que representen les empreses d’aportació voluntària i de 2 membres més, escollits entre les propostes de les organitzacions empresarials.

GRUP:  1     CATEGORIA:  UNICA    Vocals:  1

Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat
Indústries de paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Indústria química, cautxú i plàstic
Extracció, producció de metalls, prod. metàl·lics, maq. i equips
Material de transport

 

–   PERLUM PERSIANAS Y PUERTAS SL: Eduard Negra Rabasedas

 

GRUP:  2     CATEGORIA:  UNICA     Vocals: 1

Indústries d’alimentació, begudes i tabac

Fusta i suro i altres manufacture

–   DUCFORM SA: Jordi Duch Torrent

 

GRUP:  3     CATEGORIA:  1     Vocals: 1

Preparació d’obres, construcció general d’immobles i d’obres d’enginyeria civil.

–   MIRFER SA: Josep Mir Fernández

 

GRUP:  3     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Instal·lacions i acabament d’edificis i obres.

–   DIAN INSTAL·LACIONS SL: Joan Lopez Loubat

 

GRUP:  4     CATEGORIA:  1     Vocals: 1

Venda, manteniment i reparació de vehicles a motor. Comerç a l’engròs i intermediaris.

–   MAGATZEM FRIGORIFIC BUSQUETS SFG SL: Lali Mas Masó

 

GRUP:  4     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Comerç al detall alimentari.

–   LOREDANA REALI

 

GRUP:  4     CATEGORIA:  3     Vocals: 1

Comerç al detall no alimentari. Comerç integrat i ambulant. Altres reparacions.

–   CASAS MASGRAU SA: Joan Casas Puig

GRUP:  5     CATEGORIA:  1     Vocals: 1

Serveis d’allotjament

–   HOTEL AROMAR SA: Diego Arnaste Pelegrin

 

GRUP:  5     CATEGORIA:  2     Vocals: 1

Serveis de menjar i begudes

–   EUROFID SA: Salvador Giraut Cot

 

GRUP:  6     CATEGORIA: ÚNICA     Vocals: 1

Transports, emmagatzematge i comunicacions

–   TRANSPORTS AYACH SL: Pere Ayach Costa

 

GRUP:  7     CATEGORIA: 1     Vocals: 1

Mediació financera.

–   BANCO DE SABADELL SA: Quim Viñas Rodríguez

 

GRUP:  7     CATEGORIA: 2     Vocals: 1

Activitats immobiliàries, lloguers, serveis empresarials

–   ADMINISTRACIONS SATURNO SL: Emanuela Carmenati

 

GRUP:  8     CATEGORIA: ÚNICA     Vocals:  1

Altres serveis destinats a la venda

–   CLUB NÀUTIC PORT D’ARO: Vicenç Arqués Gil

 

EMPRESES APORTACIÓ VOLUNTÀRIA  Vocals: 4

  • AMEBO FOOD MACHINERY S.L.: Eduard Bosch Domingo
  • C3 S.L.: Joan Puig Valls
  • MARTÍ BANASET PUJADAS
  • COVIARQ 2007 SLP: Olga Vila Prat

 

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS  Vocals: 2

FOEG: Sra. Carme Hospital Poch

PIMEC: Sr. Albert Sibils Ensesa

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

President

Sr. EDUARD BOSCH DOMINGO

Vicepresident primer

Sr. JOAN CASAS PUIG

Vicepresident segon

Sr. JOAN PUIG I VALLS

Tresorer

Sra. EULÀLIA MAS MASÓ

Vocals

Sr. PERE AYACH COSTA

Sr. ALBERT SIBILS ENSESA

Sr. OLGA VILA PRAT

Sr. JOSEP MIR FERNÁNDEZ

Secretària

Sra. SANDRA TARINAS VALL-LLOSERA