Curs de Manipulador d’aliments

Objectiu: Adquirir els coneixements bàsics d’higiene i les tècniques necessàries per poder fer un tractament i manipulació correcte dels aliments, amb l’objectiu de prevenir possibles alteracions i toxiinfeccions i garantir la seguretat dels consumidors. Certificar aquests coneixements amb l’obtenció de l’acreditació de manipulador d’aliments, obligatòria als llocs de treball relacionats amb l’alimentació i la restauració i que exigeix Sanitat.

Manipulador de Productes Fitosanitaris

Aquest curs està destinat a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris (bàsic). Al finalitzar el curs, els alumnes hauran adquirit els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta. Coneixeran les conseqüències que impliquen una deficient manipulació dels productes fitosanitaris, així com també, hauran assolit els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulació de productes fitosanitaris.

Amb la col·laboració de: