Informació general: 

Curs totalment Subvencionat. Modalitat Presencial.

Durada: 35 hores. 2 mesos

Objectius

Que l’alumne/a sigui capaç d’atendre a un client en un establiment turístic utilitzant el francès. Adquirir vocabulari de francès específic del sector d’Hosteleria per poder atendre correctament als clients de parla anglesa. Saber aplicar diferents Tipus d’expressions verbals en anglès segons la situació/comunicació i satisfer les necessitats dels clients estrangers. Aplicar vocabulari i expressions més habituals en les diferents situacions del dia a dia en el lloc de treball.

Contingut/Programa: 

  1. Expressions comunes en les relacions amb el client: Presentar-se als clients. Salutacions, presentacions, fórmules de cortesia i comiat. Tractament de reclamacions o queixes dels clients.  Exemples de situacions de resolució de reclamacions.
  2. Donar informació en francès: Informació bàsica sobre esdeveniments, serveis d’un hotel i restaurant. Expressions d’expressions comunes en un restaurant / hotel. Documents per a la gestió i promoció de l’establiment. Redacció de documents i comunicacions senzilles per a les comandes, indicacions i horaris. Informació dels diferents serveis en general.  
  3. Sostenibilitat i/o economia verda.

 

Adreçat a: 

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d’atur. 

 

Titulació:

Els alumnes que completin el curs “Atenció al client en empreses turístiques: Idioma Francès” amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Preinscripció: Omple el formulari clicant aquí

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers).

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades).

– Annex/formulari, emplenat i signat (que s’enviarà per email o s’entregarà en mà a la persona interessada).

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits.