Formació Bonificada (per a empreses)

El nostre objectiu principal és oferir una formació de qualitat, amb professionals especialitzats per enfortir la capacitat de gestió d’acord amb les necessitats que sorgeixen dia a dia per a que les competències dels seus treballadors no es quedin obsolets i l’empresa sigui competitiva.

La formació in-company o a mida de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols s’adapta completament a les necessitats tant formatives com d’horaris, calendari, ubicació de l’empresa que la sol·licita i modalitat formativa, ja sigui presencial, virtual o en línia.

El temari, programa i continguts es poden dissenyar a mida, en el cas de la formació presencial per al sector, nivell i requeriments formatius de l’empresa. També és important destacar que part de l’import d’aquests cursos a mida són bonificables (FUNDAE).  

Bonificacions per a treballadors en règim general de la Seguretat Social

Totes les empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social tenen un crèdit que poden destinar a la formació dels seus treballadors. Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitjana que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior (com a mínim 420 €). Aquests crèdits estan gestionats per FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

La Cambra de Sant Feliu és entitat organitzadora de FUNDAE per gestionar bonificacions i realitzem aquesta gestió.

Per poder fer aquesta tramitació de la formació bonificada l’empresa ha de signar el contracte d’encàrrec, on s’aporten les dades de l’empresa, i també la fitxa d’inscripció dels treballadors/es que fan el curs.

A la Cambra ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta el curs a l’aplicatiu FUNDAE, preparar la documentació, introduir les dades dels participants i dels costos i notificar la finalització del curs. 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o bé trucant-nos al 972 320884 – formaciocambra@cambrastfeliu.com