Informació general: 

Curs totalment Subvencionat. Modalitat Presencial.

Durada: 60 hores. 2 mesos.

Horari: Dilluns i dijous de 17h15 a 20h45.

Objectius

Saber aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans. Conèixer la política en matèria de retribució. Saber identificar les principals contingències que poden produir-se en matèria de seguretat. Adquirir coneixements sobre la legislació laboral que regeix a l’organització.

Contingut/Programa: 

  1. Direcció estratègica dels RRHH
  2. Planificació, reclutament, selecció i integració
  3. Política de retribució 
  4. Prevenció de riscos laborals 
  5. Gestió de la formació
  6. Legislació laboral 
  7. Sostenibilitat i/o economia verda.

Adreçat a: 

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d’atur.

Titulació:

Els alumnes que completin el curs “Gestió de Recursos Humans” amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Preinscripció: Omple el formulari clicant aquí

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers).

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades).

– Annex/formulari, emplenat i signat (que s’enviarà per email o s’entregarà en mà a la persona interessada).

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits.