Informació general: 

Curs totalment Subvencionat. Modalitat Presencial.

Durada: 35 hores. 2 mesos.

Horari: Dilluns i dijous de 15h00 a 17h00.

Objectius: Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica. Saber identificar les diferents part d’un ordinador, diferenciar entre perifèrics d’entrada i de sortida. Identificar els diferents sistemes operatius. Emmagatzemar correctament documentació a l’ordinador i fer còpies de seguretat. Utilització bàsica de programes Office. Gestionar i configurar el correu electrònic.

Contingut/Programa: 

  1. Introducció a la informàtica.
  2. L’ordinador: components i perifèrics.
  3. Sistemes operatius i gestió de documents 
  4. Sostenibilitat i economia verda.

Adreçat a: 

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d’atur.

Titulació:

Els alumnes que completin el curs “Competències digitals bàsiques” amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Preinscripció: Omple el formulari clicant aquí

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers).

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades).

– Annex/formulari, emplenat i signat (que enviarà per email o s’entregarà en mà a la persona interessada).

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits.