Solucions asseguradores i financeres

El fet de desenvolupar una activitat empresarial en uns mercats cada vegada més exigents i competitius, augmenta les possibilitats de risc per a l’empresari.
La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols ofereix solucions asseguradores i financeres a les empreses, gràcies a l’acord que té amb MAPFRE.

Som:

Especialistes en el tractament de riscos empresarials. Podem dissenyar la millor solució asseguradora i financera per la seva empresa, incloent-hi un programa de serveis encaminat a millorar el seu nivell de seguretat

Oferim:
Cobertura de riscos internacionals a la Unió Europea operant en lliure prestació de serveis.

Experiència en la protecció asseguradora dels interessos de les empreses a Iberoamèrica.

Possibilitat d’oferir Programa de Gerència de Riscos i Serveis.

Medisalut Opció, una assegurança mèdica amb cobertura a nivell mundial que ofereix importants avantatges respecte les assegurances d’altres companyies. Possibilitat de triar els mòduls de cobertures que més s’adaptin a les necessitats del client, que pagarà només per les que vulgui utilitzar i lliure elecció de metges.

Per què necessiten les empreses una assegurança de crèdit?

En èpoques de crisi, perquè els incompliments de pagament que es produeixen afecten sovint a clients considerats fins aquell moment com a molt solvents.

En èpoques d’expansió, perquè l’increment de les vendes suposa un creixement paral·lel del crèdit a clients, que arriba llavors a volums de risc que, dificilment, l’empresa pels seus mitjans pot suportar.

L’assegurança de crèdit és un instrument que posem a disposició de les empreses per a una millor gestió financera:

Proporciona seguretat en el cobrament dels crèdits, cobrint els riscos d’insolvència, inherent a les operacions comercials, i reduint la incidència que els crèdits impagats produeixen en els resultats, la liquiditat i estabilitat de l’empresa.

Facilita la negociació del descompte d’efectes comercials davant d’entitats financeres.

Converteix el risc d’insolvència dels clients de l’assegurat en una despesa pressupostable, fàcilment absorbible i fiscalment deduïble.

Suposa un instrument que permet dissenyar i emprendre noves operacions comercials sense riscos i que ajuda a no perdre quota de mercat per por dels impagats.

A través de MAPFRE, la companyia líder en el mercat assegurador espanyol amb una xarxa de més de 3.000 punts d’atenció al client, la Cambra de Comerç de Sant ofereix: l’Assegurança Mercantil, dirigida a activitats professionals i empreses de serveis.

Es tracta d’una assegurança completa i flexible, amb cobertures adaptades a les necessitats particulars de cada empresa, per garantir un futur tranquil en qualsevol moment i situació

A causa de la manca de protecció social que presenten els treballadors per compte propi o autònoms, és lògic pensar que sigui aquest col·lectiu el més preocupat per la disminució d’ingressos que els ocasiona la situació d’incapacitat laboral seva o dels seus empleats, o la manca total d’ingressos que representa per a ells la falta d’ocupació.

Per pal·liar aquesta situació, MAPFRE FAMILIAR posa a la seva disposició en condicions molt avantatjoses, una sèrie de cobertures que permeten la contractació personalitzada i li ofereixen una protecció integral durant situacions de malaltia i/o atur.

Cambra i Mapfre: Valor afegit
La Cambra de Comerç de Sant Feliu valora de Mapfre l’amplia cartera de productes que li ofereix, l’experiència que aporta un grup lider i, sobretot, l”Actitud Mapfre”, un valor molt important que compartim i guia totes les facetes de la nostra actuació i tractes amb les empreses

Aquest projecte ens permetrà reforçar la nostra cultura empresarial, basada en el convenciment que les persones són l’eix de l’empresa, i que la prestació d’un servei d’altíssima qualitat és la nostra principal raó de ser.