Fons Next Generation

Reclamació dels calendaris dels Fons Next Generation EU La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, dins el col·lectiu de les Cambres de Catalunya, exigeix la publicació́ dels calendaris de convocatòria dels Fons Next Generation EU amb antelació́ per assegurar que estiguin obertes el temps suficient perquè̀ arribin a totes les empreses. Les Cambres…