Les exportacions catalanes creixen un 14% en el primer trimestre

El mes de març de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 7,6% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 8.159,8 milions d’euros, experimentant un creixement sostingut si bé inferior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (17,1%). El pes de Catalunya respecte del volum…