Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos laborals La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols ofereix informació i assessoria en matèria de prevenció de riscos laborals en tots aquells temes que els siguin d’interès. Avantatges: Optimitzar els recursos de la seva empresa Millorar la seva competitivitat Evitar sancions (administratives, civils i penals) Reduir costos d’accidentalitat laboral Millorar…

Protecció de dades

Servei protecció de dades Serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades vigents, Llei Orgànica de protecció de dades 15/1999 i Real Decret 1720/2007 que desenvolupa la Llei Orgànica. D’acord amb la Llei 15/1999 i el nou RD 1720/2007, les persones tant físiques com jurídiques, tenen l’obligació de garantir i protegir les dades de…

Servei Jurídic

La Cambra de comerç de Sant Feliu de Guíxols posa a disposició de les empreses a traves del banc de negocis  l’Espai Legal, un espai que té com a objectiu facilitar a la societat o autònom, tot el relacionat amb les qüestions legals que pugui necesitar a nivell empresarial.  Primera consulta gratuïta .   La mecànica és la…

Creació Botiga Virtual

SERVEI GLOBAL I TOTALMENT PERSONALITZAT DE CONFECCIÓ DE BOTIGUES ON LINE La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, vol facilitar la presencia a Internet d’ Empreses i autònoms amb un servei global i totalment personalitzat. El servei està pensat tant per noves botigues virtuals com per actualitzacions de botigues virtuals ja existents. Ens…

Lloguer de Sales

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols compta amb  sales de reunions, aules de formació i despatxos  que poden ser utilitzats per les empreses per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos. Les sales, aules i despatxos  estan climatitzats i es poden equipar amb material divers: retroprojector i d’altres. Preus a…

ÒRGANS DE GOVERNS

Els òrgans de Govern de la Cambra són: El Ple: Que és l’òrgan suprem de govern i representació i es compon de 13membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l’activitat econòmica de la demarcació, 4 que representen les empreses d’aportació voluntària i de…