Eleccions camerals 2019

PROCLAMACIÓ DELS CANDIDATS I CANDIDATES

Atenent a l’article 13.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, la Junta Electoral Territorial número 3 de les comarques gironines, en el període comprès entre el 7 i el 15 de març de 2019, ha proclamat els candidats i candidates següents:

 

PER SUFRAGI DELS ELECTORS I LES ELECTORES

Acta proclamació candidats Ple (13 vocals)

Acta proclamació candidats OOEE (2 vocals)

Acta provisional escrutini de les eleccions de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols

Acta DEFINITIVA d’escrutini de les eleccions a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.

Acta proclamació candidats empreses aportació voluntària

 

VOTACIONS

Per sufragi dels electors i electores (1 vocal)

Es realitzaran votacions als grups i categories següents:

Grup 1. –  Indústries extractives no metàl·liques, petroli, energia i aigua. Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat. Indústries de paper, arts gràfiques i suports enregistrats. Indústria química, cautxú i plàstic. Extracció, producció de metalls, prod. metàl·lics, maq. i equips. Material de transport.

 

Perlum Persianas y Puertas SL

 

Club Nautic Sant Feliu de Guixols

Les persones electores emetran el seu vot per mitjans electrònics, bé de forma remota, o bé de forma presencial al col·legi electoral situat a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols (Passeig del Mar, 40 de Sant Feliu de Guíxols).

La persona que emeti el vot per mitjans electrònics de forma remota no podrà votar posteriorment de forma presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup i categoria.

 

Període de votació per mitjans electrònics de forma remota:

De les 9h del dia 2 de maig de 2019 a les 9h del dia 7 de maig de 2019 (veure relació de certificats admesos).

 

Període de votació per mitjans electrònics de forma presencial en els col·legis electorals:

El dia 8 de maig de 2019 de les 10h a les 18h a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.

 

Votació per mitjans electrònics de forma remota

La votació per mitjans electrònics de forma remota per elegir, per sufragi dels electors i les electores, les persones membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya d’acord amb l’article 25 del Decret electoral, començarà el dia 2 de maig de 2019, a les 9:00 hores, i finalitzarà el dia 7 de maig de 2019, a les 9:00 hores.

Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL habilitada a l’efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de forma remota, comptaran amb un servei d’atenció a l’usuari de la plataforma habilitada a l’efecte, per tal que, si s’escau, puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin tenir. La informació i les dades de contacte d’aquest servei restaran a disposició de les persones electores a la pàgina web de cada una de les cambres.

 

Votació per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc, per a totes les cambres, el dia 8 de maig de 2019, de 10:00 hores a 18:00 hores, sense interrupció, al col·legi electoral de la demarcació de la cambra corresponent, que disposaran del cens de tota la demarcació de la cambra, en format electrònic.

Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la Mesa els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, els registri i els doni accés mitjançant el lliurament d’una clau de votació d’un sol ús.

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, d’acord amb la normativa vigent, podran emetre el seu vot de forma presencial al col·legi electoral, mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés mitjançant el lliurament d’una clau de votació d’un sol ús. Els representants de les persones jurídiques, a més a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder de representació corresponent.

En aquells supòsits en els quals els electors i les electores, en el moment d’adreçar-se davant la Mesa electoral, tinguin algun tipus d’incidència per identificar-se, registrar-se o obtenir l’accés per emetre el seu vot abans d’haver obtingut la clau d’accés a la votació, podran presentar una reclamació per escrit davant la presidència de la Mesa, que la resoldrà a l’acte. Aquesta resolució es podrà apel·lar en el termini de dos dies davant la junta electoral territorial corresponent.

 

Reclamacions dels electors i electores en l’exercici del vot electrònic

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l’exercici del vot electrònic de forma remota podran formular-se davant la Junta Electoral Central a partir del dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia de les votacions de forma presencial amb el tancament dels col·legis electorals.

Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l’exercici del vot electrònic de forma presencial es podran formular durant aquest mateix dia de votacions i fins el tancament dels col·legis electorals.

Aquestes reclamacions poden presentar-se, preferentment, per mitjans electrònics mitjançant el Canal Empresa de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, o en suport paper a la seu de la Junta Electoral Central en horari d’atenció al públic, o bé davant la Mesa electoral corresponent abans del tancament dels col·legis electorals.

D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

 

  1. Grups i Categories representats al Ple de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols
  2. Sol·licitud de Cens electoral
  3. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)
  4. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial
  5. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació

 

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Com a resum i a efectes informatius (*) el calendari electoral és el següent:

– Del 12/2/2019 al 25/2/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

– De les 9.00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 9.00 h.: Votacions electròniques.

– De les 10.00 h. a les 18.00 h. del 08/05/2019: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en el Passeig del Mar, 40 de Sant Feliu de Guíxols .

– Del 09/05/2019 al 16/05/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretaria@cambrastfeliu.com o en el telèfon 972320884.

 

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa

 

LINKS INFORMATIUS:

Web departament d’Empresa i Coneixement