Eleccions camerals 2019

 

D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

  1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)
  2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial
  3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Com a resum i a efectes informatius (*) el calendari electoral és el següent:

– Del 12/2/2019 al 25/2/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

– De les 9.00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 9.00 h.: Votacions electròniques.

– De les 10.00 h. a les 18.00 h. del 08/05/2019: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en el Passeig del Mar, 40 de Sant Feliu de Guíxols .

– Del 09/05/2019 al 16/05/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretaria@cambrastfeliu.com o en el telèfon 972320884.

 

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa

ACTES JUNTA ELECTORAL TERRITORIAL NÚM. 3

.