En compliment de la normativa de protecció de dades, en concret del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades que ens faciliti a través de correu electrònic estan o seran incorporades a una base de dades de la nostra responsabilitat. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS tractarà les seves dades, informació i documentació adjunta únicament en el marc de relació professional o comercial que ens uneix amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat. Vostè podrà consultar la informació detallada del tractament de les seves dades a la nostra política de privacitat en https://www.cambrastfeliu.com/. Vostè podrà exercir els Drets al Canal de Protecció de Dades de CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, en el link www.dataprotect-line.com/cambra-st-feliu-guixols.

 

Així mateix, CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS vol informar del més alt compromís de compliment de la normativa en l’exercici de les seves activitats i operacions. En aquest sentit, l’Entitat, com a eix d’aquesta cultura i compromís ètic i responsable, ha instrumentat un Canal Extern d’Ètica, Comunicació i Denúncies, a través del qual puguin comunicar o denunciar indicis, sospites o evidències de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l’incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l’Entitat, així com mecanismes per comunicar riscos o incompliments en matèria de protecció de dades personals. El Canal, s’ha dotat dels millors mecanismes per garantir la seguretat, confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de l’Usuari, així com garantir la independència i evitació de conflicte d’interessos. L’accés al Canal s’ha habilitat en el següent enllaç www.dataprotect-line.com/cambra-st-feliu-guixols.  

El contingut d’aquest correu i els seus documents adjunts va dirigit únicament a la persona o entitat que es mostra com a destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiats. Si vostè no és el destinatari i rep aquest correu per error, preguem es posi en contacte amb nosaltres i ho elimini immediatament amb tots els seus documents adjunts sense fer cap ús de les dades que en ells hi figurin, atenent-se a les conseqüències que d’un ús indegut d’aquestes dades puguin derivar.