Diagnòstics d’Innovació Comercial 2023

Presentació de sol·licituds:

Del 18 d’octubre al 10 de novembre de 2023 a les 14 hores

(o fins esgotar el pressupost)

 

El Programa de Comercio Minorista és una iniciativa de les Cambres de Comerç d’Espanya i compta amb el suport  i finançament dels Fons Europeus FEDER i del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo a través de la Secretaria de Estado de Comercio.

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols és beneficiaria del “Fons Europeu de Desenvolupament Regional”.

Què oferim?

Amb l’assessorament de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols pots disposar d’una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i elaborar un informe gratuït (subvencionat al 100%), amb recomanacions que potenciïn la competitivitat de la teva empresa.

Què analitzem? 

La diagnosi DIC es centra en la valoració d’aspectes clau en la gestió del punt de venda:

 • Característiques generals del comerç.
 •  Entorn comercial i factors d’atractivitat i competencials.
 •  Imatge externa de l’establiment comercial.
 •  Imatge interna de l’establiment comercial.
 •  Gestió del punt de venda.
 •  Màrqueting i comunicació.
 •  Política comercial i gestió financera.
 •  Presència a les xarxes socials.
 •  Web i venda on-line.
 •  Grau d’implementació informàtica.

Destinataris:

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic. i que estiguin donats d’alta a algun epígraf de l’IAE del  grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47), excepte les farmàcies i establiments que hagin participat en el programa amb posterioritat al 31 de desembre de 2015.

Termini

El període per poder presentar la sol·licitud és del 18/10/2023 al 10/11/2023. Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Sant Feliu de Guíxols abans que s’esgoti la partida destinada al projecte per poder beneficiar-se de la subvenció.

Els tràmits per sol·licitar es realitzaran telemàticament a través de la seu electrònica de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols  o presencialment a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols Girona (Passeig del Mar, 40 – 17220 Sant Feliu de Guíxols).

El nombre de diagnosis es limitat i es concedeixen per estricte ordre d’arribada.

Beneficis per l’empresa:

 • Aconseguir una proposta de millora competitiva centrada en el vostre negoci i la gestió del punt de venda.
 • Un suport concret per treure més profit del propi negoci i del local comercial.
 • Conèixer i aplicar noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.

Contacta’ns i t’ajudem a sol·licitar aquest servei!

Telèfon: 972 320884 (info@cambrastfeliu.com)