El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa dissenyat per atendre les teves necessitats com a empresa a l’hora de contractar treballadors amb una formació, capacitació i qualificació professional d’acord amb el lloc a cobrir.

Subvenció fins a esgotar pressupost

Ajuts a la contractació de joves dins el marc del Programa PICE:

 

Ajuda de 4.950 euros per a contractes :

Indefinits – Temporals – De pràctiques – Formació i Aprenentatge

Empreses Beneficiàries

Sóc coneixedor que aquesta actuació està cofinançada amb fons europeus i em comprometo a indicar-ho així sempre que hagi de fer referència a la mateixa, enfront de tercers o de la pròpia ciutadania. Per la importància que considero tenen aquest tipus d’ajudes per a la nostra organització, és per això que valoro molt positivament la contribució del FSE, principal fons de la política de cohesió europea, pel que suposa d’impuls al nostre treball i en conseqüència al creixement econòmic, la creació d’ocupació, la inclusió social dels col·lectius d’aquesta regió i d’Espanya en el seu conjunt.