Programa Xpande Digital

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 10 de novembre a les 9:00h i finalitzarà el dia 16 de novembre de 2020 a les 14:00h (registre només per Seu Electrònica).

El Programa Xpande Digital té com a objectiu ser més visible a la xarxa i  incrementar el nombre de contactes que arribin mitjançant internet amb mesures com millorar el posicionament del web als cercadors internacionals, decidir quines xarxes socials cal utilitzar i controlar la rendibilitat de la inversió a internet.

En aquesta convocatòria extraordinària el programa se centrarà en oferir ajudes econòmiques per a la l’execució dels plans de Màrqueting Internacional.

 

FASE II – Ajudes econòmiques per a l’execució de plans de Màrqueting Digital Internacional

Un cop l’empresa hagi estat admesa al Programa haurà de presentar a la Cambra de Comerç el Pla de Màrqueting Digital Internacional per a la seva aprovació i que es suportarà econòmicament d’acord amb els conceptes de despeses elegibles i consideracions generals recollits en l’Annex IV de despeses elegibles.

L’import màxim finançable és de 4.000 €, si bé el Pla podrà ser de major quantitat.

En aquesta convocatòria extraordinària les despeses que es realitzin seran cofinançades al 100% pel FEDER i prefinançades per les empreses beneficiàries.

Les empreses tindran de termini fins el 20 de gener de 2021 per haver conclòs les accions, així com pagar i justificats totes les despeses vinculades a la mateixa.

També es preveuen actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals (es monitoritzarà la implantació i s’acompanyarà a la PIME per facilitar l’aprofitament del que hagi implantat).

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la SEU ELECTRÒNICA i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

 

Més informació:

Telf.: 972 32 08 84
Email: info@cambrastfeliu.com