Programa Xpande Digital

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Xpande Digital 2022 és un programa que té com a objectiu ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital en un mercat exterior (1 país), recolzant, d’aquesta manera, la seva estratègia d’internacionalització.

Aquest Programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Camara de Comercio de España.

El Programa consta d’una fase d’assessorament i una fase d’ajudes.

La fase d’assessorament és gratuïta per a l’empresa i gràcies a ella, l’empresa comptarà amb el suport d’un tècnic especialista en internacionalització, que l’ajudarà a dissenyar un pla de màrqueting digital en un mercat internacional concret.

Una vegada definides les accions que es vol realitzar, l’empresa podrà accedir a les ajudes econòmiques que els Fons FEDER li ofereixen per a executar i desenvolupar el seu pla de màrqueting digital internacional.

En aquesta fase d’ajudes, l’empresa comptarà amb un pressupost màxim de 4.000€ (IVA no inclòs) a gastar en una sèrie de conceptes elegibles, que seran secundats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en els percentatges i condicions de cofinançament descrits en la convocatòria.

En l’Annex IV. Despeses Elegibles es poden consultar el tipus de despeses susceptible de ser secundat per FEDER, tenint en compte en tot cas, que aquestes actuacions han d’estar referides a millorar el posicionament internacional de l’empresa en un mercat exterior concret.

Com Participar

La inscripció es podrà realitzar exclusivament a través de la seu electrònica de la Cambra de Sant Feliu de Guixols (es requereix certificat digital de l’empresa) en el següent enllaç https://sede.camara.es/sede/santfeliu/ 

 

Places limitades 

 

Més información

Telf. 972.32.08.84

Email: Info@cambrastfeliu.com