Certificat Digital

Què és un certificat digital? Es tracta d'un document en suport informàtic que garanteix la identitat del qui en disposa. És equivalent a un document d'identitat, llicència, passaport o targeta d'empresa, però en suport magnètic o en forma de targeta xip. Per a què serveix? Un certificat digital serveix per a identificar-se davant de tercers,…